do góry strony

uzyskanie certyfikatu w programie

Uzyskanie certyfikatu w programie „Profilaktyka uzależnień dzieci i młodzieży w województwie opolskim na lata 2016-2019”

Każda szkoła, która przystąpi do realizacji Programu będzie miała możliwość uzyskania Certyfikatu udziału w wojewódzkim programie „Profilaktyka uzależnień dzieci i młodzieży w województwie opolskim na lata 2016-2019”, po spełnieniu niżej wymienionych warunków:
  • wdrożeniu w szkole działań profilaktycznych odpowiadających na zdiagnozowane potrzeby środowiska szkolnego,
  • udziału nauczyciela bądź pedagoga szkolnego w szkoleniu organizowanym w formie warsztatów przez specjalistę z zakresu uzależnień (dopuszczalna inna forma niż szkolenie organizowane w ramach programu),
  • przeprowadzeniu cyklu zajęć edukacyjnych dla uczniów (przez psychologa/pedagoga szkolnego lub zewnętrznego specjalistę w zakresie profilaktyki uzależnień),
  • zorganizowaniu spotkań dla rodziców z funkcjonariuszem Policji,
  • przedłożeniu sprawozdań z przebiegu programu – po zakończeniu każdego kwartału.

Opolski Urząd Wojewódzki - Wszystkie Prawa Zastrzeżone